Archive for the ‘Nieuws’ Category

Zeshonderdste starterslening in Helmond uitgereikt

juli 5th, 2013 by admin

De starterslening in Helmond is een groot succes. Het is een van de maatregelen die de gemeente Helmond inzet om de woningmarkt positief te beïnvloeden. Deze week is, zeven jaar na de invoering, de 600e starterslening uitgereikt. Helmond is hiermee een van de gemeentes met de meeste startersleningen in heel Nederland. De heer E. Verheijden heeft een symbolische cheque en een waardebon voor de inrichting van zijn nieuwe huis ontvangen. Deze 600e starterslening is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van
Meerderemakelaars.nl

De lening stimuleert starters om in Helmond een woning te kopen. Circa een derde van de bestaande woningen in Helmond die de afgelopen jaren verkocht zijn, is gefinancierd met behulp van een starterslening. Bij nieuwbouwwoningen is dit zelfs de helft. Het gaat hier vooral om één- en tweepersoonshuishoudens. Daarnaast blijkt dat ongeveer een kwart van de leningen verstrekt is aan mensen die vanuit elders naar Helmond verhuizen. Vanaf half december 2012 is Pieter van der Straten actief met zijn concept meerderemakelaars. nl: een franchiseorganisatie die hij landelijk uit gaat rollen, maar is gestart in ”zijn” stad Helmond. Belangrijk onderdeel van dit concept is dat bij iedere verkoop een gedeelte van de omzet wordt gebruikt om de financiering van zoveel mogelijk startersleningen te bekostigen, dit geheel op eigen initiatief van meerderemakelaars.nl. De gemeente Helmond juicht als eerste dit initiatief van harte toe en hoopt dat zoveel mogelijk gemeenten en makelaars volgen, zodat Meerderemakelaars.nl een breed draagvlak krijgt.
Meer informatie over de starterslening en de andere woonsubsidies is te vinden op www.helmond.nl/woonsubsidies of telefonisch via het centrale telefoonnummer van de gemeente, tel. 140492.

helmond

Een heel mooi initiatief

januari 21st, 2013 by admin

Ik dacht aanvankelijk: mooi initiatief, maar ik moet het nog zien. En nu heb ik het gezien. Hartstikke goed! Wethouder Frans Stienen van de gemeente Helmond heeft onder andere Volkshuisvestiging in zijn portefeuille. Het onlangs in Helmond gepresenteerde initiatief meerderemakelaars.nl draagt hij een warm hart toe. Zie hier onder het complete artikel.

meerderemakelaars deloop wk3-2013

Meerdere Makelaars in de krant

december 20th, 2012 by admin

krant

december 13th, 2012 by helmond

Op vrijdag 14 december gaat in Helmond een volledig nieuw concept binnen de Nederlandse woningmarkt van start. Onder de naam ‘meerderemakelaars.nl’ wordt de van oorsprong traditionele makelaarswereld opgeschud en wordt nieuw elan ingebracht in een volledig vastzittende markt. Meerderemakelaars.nl is een franchiseformule die uitgaat van twee hoofdkenmerken:

1. Gebundelde verkoopkracht ten gunste van de consument

2. Een extra financiële impuls voor starters

 

Nieuw makelaarsconcept ondersteunt starters

 

Einde aan conservatieve makelaardij

 

HELMOND – De conservatieve makelaardij heeft zijn langste tijd gehad. Met het concept meerderemakelaars.nl, bedacht door Pieter van der Straten, wordt een nieuwe weg ingeslagen. “Nou ja, een hele grote zijweg”, nuanceert de Helmonder. “We moeten het veel meer sámen doen en als makelaars écht een steentje willen bijdragen zullen ze ook de starters op de woningmarkt actief moeten helpen”, zo verwoordt hij de twee kernpunten van het nieuwe concept.

 

Nieuwe ideeën zijn er genoeg in makelaarsland. Filmpjes op internet, een ‘huizenverkooptrein’, een styliste die het huis ‘herinricht’, een open huis op zondag, proefwonen: de sector is enorm in beweging. “Maar de markt niet”, zegt Van der Straten die zelf al jaren actief is in de vastgoedbemiddeling. “Er moet meer gebeuren. Het wordt tijd voor een concept dat voor een echte verandering zorgt; met ondernemers die ook bereid zijn hun nek uit te steken en die actief willen meehelpen aan het probleem van de starters op de woningmarkt. Alleen door dat probleem aan te pakken help je aanwijsbaar de doorstroming op gang.”

 

Speerpunten

Meerderemakelaars.nl heeft twee speerpunten. Pieter van der Straten: “Als eerste is dat de onderlinge samenwerking tussen de makelaars ten gunste van de consument. We zijn momenteel bezig met de opzet van een netwerk van franchisenemers. Bedoeling is dat er in elke stad of regio één kantoor van meerderemakelaars.nl komt. Mensen kunnen hun huis daar te koop aanbieden en ontvangen alle diensten die ze bij elk ander kantoor ook krijgen. Hét grote verschil echter is dat onze franchisenemer direct na de aanname van het huis een Open Huis organiseert voor alle aangesloten kantoren in zijn stad of regio. Die gaan zich vanaf dat moment allemaal actief bezighouden met de verkoop. De consument kiest dus niet meer voor één makelaar, maar voor vijf, tien, twintig makelaars of nog meer. En de deelnemende kantoren? Bij verkoop door een kantoor ontvangen ze een vastgesteld percentage van de courtage. Maar ook als een van de andere deelnemers of als de franchisenemer het huis verkoopt, ontvangen ze een deel van de opbrengst. Zo wordt er niet alleen samengewerkt, maar ook samen gedeeld.”

Volledig nieuw is ook dat een vastgesteld deel van de courtage wordt gestort op een speciale derde-geldrekening. “Dat is het Startersfonds”, vertelt Van der Straten. Hoe meer huizen er in een bepaalde stad of regio verkocht worden, hoe meer geld er in het fonds komt, bestemd voor starters  in de betreffende gemeente. Toewijzing van financiële bijdragen uit dit fonds gebeurt in overleg met de gemeenten en het SVn, hetStimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.”

 

Autonomie

Pieter van der Straten realiseert zich dat de bestaande makelaars niet allemaal staan te trappelen om in deze nieuwe werkwijze in te stappen. “De autonomie wordt aangetast, dat is zo. De solistische makelaar zal moeten delen met anderen. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat makelaars op den duur zullen inzien dat deze werkwijze echt veel beter is voor de consument. Uiteindelijk is dat toch degene waarop wij onze dienstverlening moeten afstemmen. Bovendien zal een vergroting van de orderportefeuille voor elke makelaar een welkom bijeffect zijn. Dat heet toch win-win, niet? De grootste winnaars? Dat zijn de starters en de huizenverkopers, laat dat duidelijk zijn.”

 

 

Meerdere Makelaars van start

september 24th, 2012 by helmond

Na een lange voorbereidingstijd is Meerderemakelaars.nl begin december 2012 van start gegaan. De gesprekken met potentiele franchisenemers zijn in volle gang. Een landelijke dekking hopen we langs de weg der geleidelijkheid te bereiken. Vertrouwen, sociale betrokkenheid en transparantie zijn sleutelwoorden die hoog in ons vaandel staan en die niet passen bij een stormachtige groei.

Inmiddels zijn er al verschillende huiseigenaren die hun huis via meerderemakelaars.nl te koop aan gaan bieden. 14 december as. zal officieel het eerste huis door meerderemakelaars.nl Helmond in de verkoop worden genomen.