FRANCHISE

Meerderemakelaars.nl is een nieuw en innovatief concept op de Nederlandse woningmarkt. Doel van dit concept is tweeledig:

  • een betere serviceverlening aan de huizenverkoper en -koper door een bundeling van makelaarskracht en een verruiming van de portefeuilles van alle deelnemende kantoren;
  • een concrete en controleerbare bijdrage aan hét probleem op die markt: de hoge drempel die starters ervaren bij de aankoop van hun eerste huis.

Geheim
Het geheim achter deze formule is dat met deze nieuwe werkwijze het einde van de conservatieve makelaarsmethode wordt ingeluid. De verkopende consument kiest niet meer voor één makelaar, maar benut de gezamenlijke kennis, ervaring en verkoopkracht van zo veel mogelijk makelaars.

Starters

Een deel van de courtage wordt gestort in een door ons opgezet Startersfonds. De inhoud van dit Startersfonds en de verantwoording over de bestedingen eruit worden volledig transparant gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Starters worden lokaal geholpen met een lening uit het fonds. U als franchisenemer vervult hierbij een belangrijke rol.

Franchisenemer worden?
Dat kan! Zowel voor bestaande makelaarskantoren als voor nieuwe vestigingen. Omdat onze naam gekoppeld wordt aan een groot aantal franchisenemers, stellen we echter wel kwaliteitseisen aan de bij ons aangesloten kantoren. Zo moet aantoonbare ervaring op makelaarsgebied aanwezig zijn en zijn integriteit en betrouwbaarheid voor ons absolute voorwaarden.

Bent u een enthousiaste, ruimdenkende, maatschappelijk verantwoorde ondernemer en wilt u instappen in een makelaarsconcept dat zich puur richt op de belangen van de huiseigenaar? Neem dan gerust contact met ons op of meld u aan via deze website. De Nederlandse makelaardij bevindt zich op een kantelpunt. Zorg ervoor dat u tijdig met ons de goede richting in kantelt.