STARTERSFONDS

Meerderemakelaars.nl is een initiatief dat gestart is in het najaar van 2012. De grondleggers willen met deze nieuwe verkoopmanier de doorstroom van huizen versnellen. Omdat die doorstroom met name stagneert door het grote aantal starters dat niet in staat is om een starterswoning te financieren, is meerderemakelaars.nl, in het kader van het maatschappelijk ondernemerschap, een ander initiatief gestart: het startersfonds.

Uit het startersfonds krijgen starters op de woningmarkt, volgens duidelijke afspraken en regels, een financiele bijdrage bij de aanschaf van hun eerste woning.  Om dit mogelijk te maken wordt 0,2 % courtage gestort op de derdegeld-rekening van het startersfonds, zodat ook controleerbaar is dat deze gelden niet voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

Bent u starter en denkt u in aanmerking te komen voor een lening uit het Startersfonds? Neem dan snel contact op met de vestiging van Meederemakelaars.nl in uw regio.